فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پاورپوینت مدیریت مذاکره

مذاکره فراگردی است که دو یا چند نفر یا گروه دارای هدفهای مشترک و متضاد ، طرحهای پیشنهادی خود را بیان می کنند و شرایط خاص خود را مورد بحث قرار می دهند تا احتمالاً به توافق برسند.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل